Turniej... POLONIA CUP 2019

Klub Piłkarski POLONIA BYDGOSZCZ ma zaszczyt zaprosić drużyny rocznika 2010 i młodsze na futbolową ucztę: Halowy Turniej Piłki Nożnej POLONIA CUP 2019, który odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r. w Hali Sportowej SP Nr 31 w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 2 .

Cel turnieju:

 1. Popularyzacja piłki nożnej jako aktywna forma wypoczynku.
 2. Integracja młodych piłkarzy i klubów piłkarskich.
 3. Wpajanie zasad fair play na boisku.
 4. Promocja Miasta Bydgoszcz.

Organizator:

Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz 85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 2

Turniej objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany w dniu 24 marca 2019 r. w Hali Sportowej SP Nr 31 w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 2. Turniej będzie miał charakter ligowy, łącznie 43 mecze w godzinach 10:00 - 17:00.

Uczestnicy:

Każda z drużyn rozegra podczas całego turnieju minimum 5 spotkań. W turnieju organizator przewiduje udział 12 polskich drużyn. Potwierdzeniem udziału w turnieju jest wysłanie zgłoszenia drogę e-mail na adres: kppolonia2010@gmail.com oraz wpłacenie na rachunek bankowy organizatora opłaty wpisowej w wysokości 300,00 PLN do dnia 15 marca 2019 r. Numer rachunku bankowego: Credit Agricole 92 1940 1076 3157 5467 0004 0000 z dopiskiem - Polonia Cup 2019 

Zasady gry:

 1. Drużyny składają się z maksymalnie 10 zawodników;
 2. Bramki o wymiarach 3 x 2 m - rocznik 2010;
 3. Na boisku występują 4-osobowe zespoły (3 zawodników w polu + bramkarz) - Finał 5 -ciu zawodników;
 4. Gra piłką halową nr "4";
 5. Czas gry 1 x 15 minut;
 6. Rzut autowy wykonujemy poprzez wprowadzenie nogą - przeciwnik 3m (unifikacja);
 7. Zawodnik wznawiający grę z autu nie może strzelić gola bezpośrednio (unifikacja);
 8. Odległość muru podczas rzutów wolnych to 5 metrów;
 9. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie;
 10. Bramkarz wznawia grę ręką (na własnej połowie);
 11. Za faul lub niesportowe zachowanie, sędzia może wykluczyć zawodnika na 2 minuty, na 5 minut lub na cały mecz;
 12. Zespoły biorące udział w turniej rozgrywają spotkania w grupie systemem „każdy z każdym” – tabela (Bergera 6 zespołów) ligowa.
 13. Rzut karny wykonywany jest z 7-mego metra;
 14. Zmiany zawodników w systemie hokejowym;
 15. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz dokument ze zdjęciem do weryfikacji rocznika;
 16. Organizator nie ubezpiecza zawodników;
 17. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz sędziów;

Punktacja:

Za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje 3 punkty (za remis 1 punkt). O kolejności w grupie decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek, w przypadku trzech i więcej zainteresowanych zespołów tworzona jest ,,mała tabela".

Nagrody:

Dla wszystkich zawodników przewidziano medale. Przewidywane są nagrody dla najlepszego strzelca, bramkarza turnieju oraz dziewczynek (info o ilości dziewczynek proszę podać do 15.03.2019 r.).

Postanowienia końcowe:

Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów, który ma głos decydujący. Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość dokonania zmian.

Komitet organizacyjny:

Trener Polonii Bydgoszcz rocznika 2010 - Kacper Kozołup - tel. +48 693 659 144;

Kierownik drużyny rocznika 2010 - Tomasz Kowalkowski - tel. +48 536 359 564;

Kontakt e-mail: kppolonia2010@gmail.com