Zaległe składki za luty 2018

Rodzice zawodników, którzy nie zapłacili jeszcze składek za luty br., proszeni są o uregulowanie zaległości wobec klubu w nieprzekraczalnym terminie do środy 28 lutego 2018r.

Przerwa związana z feriami zimowymi nie zwalnia z opłaty za treningi. Prosimy o weryfikację dokonanych wpłat.